Moje rozhodnutie

Cesty človeka sú rôznorodé a nevyspytateľné, plné možností a nových poznaní čakajúcich za každým rohom. Moje pracovné nasadenie ma zaviedlo do mnohých miest, kde som mal možnosť načerpať skúsenosti a nápady, ktoré som sa rozhodol poskytnúť v rámci kandidátnej listiny strany Národná Koalícia. Po mnohých rozhovoroch so známymi a priateľmi, obyvateľmi mesta a rodinou, som sa rozhodol kandidovať na poslanca Európskeho parleamentu. Naša kajina pre mňa vždy bola na prvom mieste, pretože mi poskytla domov, kde som vyrastal a prežil celý môj život. Svoju pracovnú kariéru som začínal ako elektrikár v Bardejovských kúpeľoch, pokračoval som na ďalších postoch v štátnej, ale aj súkromnej sfére. Dlhých 21 rokov som bol manažérom bardejovského hokejového mužstva a aj počas pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce som väčšinu svojho voľného času trávil v Bardejove.

S presvedčením, že je nutné presadzovať záujmy nesúce sa v hesle:

„Za rodinu, Za tradície, Za kresťanstvo, Za spravodlivosť“,

Národná Koalícia

ponúkam svoje skúsenosti, ako možnosť byť znova hrdí na našu krajinu. Zodpovední predstavitelia musia prestať myslieť na osobné záujmy a byť silným hlasom Slovenska v Bruseli.

Svoje skúsenosti zo štátnej správy, samosprávy, ale aj z oblasti športu a podnikania by som rád zúročil, aby bolo:

Slovensko modernou a dynamickou krajinou, odkiaľ ľudia nebudú chcieť odchádzať a kam okrem turistov budú ľudia prichádzať za prácou či podnikaním.

Andrej Gmitter – SZČO, elektirkár a vášnivý milovník včelárskeho remesla

V spolupráci s nápaditosťou našich šikovných ľudí je možné pracovať na zvýšení životnej úrovne a ponúknuť kvalitné domáce nápady v rukách slovenských odborníkov. Jednoduchou podstatou, ako napredovať k Slovnesku, na ktoré môžeme byť hrdí, je:

„pro národná rétorika na pôde Európskeho parlamentu, ktorá otvorene hlása záujmy a unikátnosti jednotlivých členských štátov pred diktátom bruselskej byrokracie.“

Andrej Gmitter – hrdý Slovák a občan Európskej únie