O mne

Ing. Andrej GMITTER, kandidát na poslance Európskeho parlamentu

  • v súčasnosti SZČO, otec 2 detí, športovec, včelár
  • obchodný riaditeľ v súkromnej spoločnosti
  • 9 rokov generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce
  • 4 roky poslanec Mestského zastupiteľstva v Bardejove
  • 21 rokov manažér hokejového klubu HC 46 Bardejov 
  • 8 rokov SZČO

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

SZČO | 2018/2019 | elektrotechnik špecialista v BOZP                                                                            

ŠTEFAN TRAJ – TRAY | 2017 | obchodný riaditeľ

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE | 2012/2017 | generálny riaditeľ/člen Rady vlády SR pre rodovú rovnosť, člen Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce členských štátov EÚ so sídlom v Luxemburgu (SLIC), člen Medzinárodnej asociácie inšpekcie práce so sídlom v Ženeve (IALI), predsedajúci 71. zasadnutia Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce v rámci  predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ

SZČO | 2010/2012 | elektrotechnik špecialista v BOZP

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE | 2006/2010 | generálny riaditeľ/člen Rady vlády SR pre rodovú rovnosť, člen Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce členských štátov EÚ so sídlom v Luxemburgu (SLIC), člen Medzinárodnej asociácie inšpekcie práce so sídlom v Ženeve (IALI)

SZČO | 1998/2006 | elektrotechnik špecialista v BOZP

BARDEJOVSKÉ KÚPELE | 1986/2004 | elektrotechnik/hlavný elektrotechnik

ZÁKLADNÁ VOJENSKÁ SLUŽBA | 1984/1986 

VZDELANIE

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE | 2001/2006 | Ing.
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Študijný odbor: Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

SOU STROJÁRSKE, BARDEJOV | 1994/1996 
Študijný odbor: elektrotechnik

SOU STAVEBNÉ, PREŠOV | 1980/1984 
Študijný odbor: elektrikár

ZŠ JIRÁSKOVÁ, BARDEJOV | 1972/1980

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

ANGLICKY | pokročilý

RUSKY | pokročilý

VEDENIE

MANAŽÉR HOKEJOVÉHO KLUBU HC – 46 BARDEJOV | 1995/2016

PREDSEDA DOZORNEJ RADY SZĽH A ČLEN VÝKONNÉHO VÝBORU 2015/2016

POSLANEC MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BARDEJOVE | 2010/2014

ZNALOSTI, SCHOPNOSTI A ZÁUJMY

– flexibilný, pedantný, cieľavedomý, spoločenský
– vodičský preukaz skupiny B, C, T
– včelárstvo
– rekreačný šport